Ochrona naturalnych zasobów przyrody jest bardzo istotna w perspektywie rozwoju technologii i przemysłu, a ciągłym problemem w tym aspekcie jest brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych dla rozproszonych gospodarstw, w związku z czym ścieki nie są właściwie utylizowane. Najbardziej ekologicznym i jednocześnie wydajnym rozwiązaniem w tej kwestii są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które chociaż drogie w budowie, generują niewielkie koszty w trakcie użytkowania, a inwestycja zwraca się bardzo szybko. Istnieją możliwości dofinansowania, dzięki którym budowa systemu będzie łatwiejsza dla przyszłych użytkowników.

Rodzaje dofinansowań

Istnieją trzy programy dofinansowań na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, o których warto dowiedzieć się jak najwięcej.

 1. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Program „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” umożliwia uzyskanie dofinansowania do 90 procent kosztów inwestycyjnych, a kwota podzielona została po połowie na bezzwrotną dotację i preferencyjną pożyczkę (oprocentowanie 3,5 procent w skali roku).

  Istnieje możliwość skorzystania z tego rozwiązania w całości albo z jednej wybranej opcji, a do refundowanych kosztów zalicza się:

  • zakup urządzeń wraz z ich dostawą,
  • przygotowanie terenu,
  • montaż urządzeń i podłączenie budynków do całego systemu,
  • prace demontażowe i rozbiórkowe,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • prace ziemne i budowlane,
  • wszelkie inne usługi niezbędne do zrealizowania inwestycji.

  Aby uzyskać takie wsparcie finansowe należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w którym znajdą się wypełniony specjalny dokument, opis techniczny oczyszczalni, dokument zaświadczający o zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków z normami, mapka z położeniem oczyszczalni czy kosztorys prac.

 2. Z lokalnych programów dofinansowania przez Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Gospodarki Wodnej.

  Dzięki nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 roku istnieje możliwość uzyskania wsparcia z budżetu gminy lub powiatu – wszelkie szczegóły w tym zakresie definiowane są indywidualnie w przypadku każdej osoby fizycznej, która zgłosi taki wniosek. Uzyskanie określonej kwoty jest uzależnione od aktualnie realizowanych przez gminę lub powiat programów czy posiadanych środków finansowych.

  Warto przed złożeniem stosownego wniosku dowiedzieć się więcej na temat poziomu dofinansowania, zakresu kosztów, które pokrywa pożyczka, sposobów na zwrot pieniędzy oraz przebiegu całego programu. W większości przypadków aby otrzymać dofinansowanie należy, poza złożeniem stosownych wniosków oraz posiadaniem projektu i pozwolenia na budowę, uzyskać aprobaty techniczne.

 3. Z programów unijnych.

  Zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r., dotyczącą wyposażania wszystkich aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków, można uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, poprzez udział mieszkańców w współfinansowaniu systemu lub dzięki otrzymaniu niskoprocentowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSIGW).

  Dlatego też nasza firma jest gotowa przygotować wszelkie niezbędne dokumenty jakie są potrzebne w danej gminie, tak aby przyszły użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków firmy FANN, nie trudził się w celu pozyskania dotacji od gminy na inwestycję. Wspieramy również gminy poprzez udostępnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, tak aby dostać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z innych środków przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w naszym kraju.