Duże sieci kanalizacyjne – niskie koszty eksploatacji

 

IN-DRÄN Max

IN-DRÄN Max to rozwiązanie dla tych, którzy muszą zbudować wspólny system kanalizacyjny. Może to być na przykład kilka połączonych nieruchomości, posesje na terenach rekreacyjnych, prywatny podmiot prowadzący pole golfowe lub gmina poszukująca lokalnego rozwiązania.

Należy rozważyć zastosowanie IN-DRÄN Max, w przypadku gdy indywidualne rozwiązania są droższe lub gdy suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych jest niższa od kosztów podłączenia do gminnej oczyszczalni ścieków. System IN-DRÄN Max można zbudować dla minimum czterech gospodarstw domowych.

Na koszty inwestycji wspólnego systemu składa się nie tylko koszt samego sprzętu do oczyszczania, lecz także koszt instalacji systemu wraz z ułożeniem wspólnej sieci.

Warunki zastosowania rozwiązania technicznego zapewniającego najniższy koszt inwestycji są dlatego bardzo różne i uzależnione właśnie od lokalnej sytuacji. Do tego dochodzą jeszcze koszty eksploatacji.

Oczyszczalnia IN-DRÄN Max

Warunki różnią się w poszczególnych przypadkach. Istotne jest znalezienie najbardziej ekonomicznego rozwiązania. W przypadku A. zastosowano oczyszczanie ścieków w kilku mniejszych polach infiltracyjnych z uwagi na wyższy koszt ułożenia systemu prowadzącego do jednego wspólnego pola. W przypadku B. występują warunki sprzyjające zastosowaniu wspólnego systemu, wybrano więc wspólne pole infiltracyjne.

Wielką zaletą systemu IN-DRÄN Max jest to, że nie ogranicza się on do jednego układu technicznego. Umożliwia natomiast znalezienie rozwiązania, które wiąże się z minimalnymi kosztami inwestycji i eksploatacji, na podstawie konkretnych warunków lokalnych. Bardzo niskie koszty eksploatacyjne oraz zdolność do wytrzymywania bardzo zróżnicowanych obciążeń czyni z IN-DRÄN Max niezwykle konkurencyjną alternatywę.

 

Sprawdzona technologia na większą skalę

N-DRÄN Max jest oparty na technologii IN-DRÄN, wykorzystywanej w Szwecji w pojedynczych systemach kanalizacyjnych od ponad 20 lat. Obecnie istnieje ponad 40 000 instalacji IN-DRÄN. Podobnie, jak w przypadku gminnych oczyszczalni, system IN-DRÄN posiada filtr mechaniczny, biologiczny i chemiczny.

Złoże oczyszczalni IN-DRÄN Max

Technologia infiltracji i zastosowanie złoża piaskowego stwarza doskonałe warunki do oczyszczania ścieków przez bakterie tlenowe. Konstruuje się systemy pasywne, a więc pola infiltracyjne, na których oczyszczona woda powoli wsiąka do gruntu lub, jeśli gleba jest zbyt gęsta, buduje się złoże, z którego woda jest odprowadzana.

Dzięki technologii IN-DRÄN wielkość złoża jest znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnej infiltracji lub złoża piaskowego. IN-DRÄN Max umożliwia łączenie zarówno dużych, jak i małych złóż, co umożliwia znalezienie rozwiązania wiążącego się z niskimi kosztami inwestycji i eksploatacji, na podstawie konkretnych warunków lokalnych.

Rozmiar osadnika gnilnego zależy od projektowanego przepływu, czyli liczby podłączonych gospodarstw domowych, częstotliwości usuwania osadów oraz dobrania instalacji do normalnego lub wysokiego poziomu ochrony. W przypadku zastosowania normy PN-EN 12566-1 osadniki gnilne są oznaczone znakiem CE.

Zalet jest wiele. W systemach pasywnych koszty utrzymania i eksploatacji są bardzo niskie, często związane tylko z opróżnianiem osadnika gnilnego. Ponadto występuje wysoka redukcja czynników zakaźnych, co stanowi wielką zaletę na terenach wyposażonych w studnie przydomowe, w kąpieliskach itp. Systemy pasywne wytrzymują także bardzo zróżnicowane obciążenia zachowując swoją funkcję, a więc stanowią idealne rozwiązanie np. na terenach rekreacyjnych, na których obciążenie może się bardzo zmieniać w ciągu roku.

Panel Eko Treat

Ilość azotu i fosforu, którą należy zmniejszyć, zależy od poziomu ochrony obowiązującego na danym terenie. Gmina, w której Państwo mieszkacie, może udzielić odpowiedzi na to pytanie. W przypadku fosforu i wysokiego poziomu ochrony wymagane jest strącanie za pomocą flokulantów. FANN oferuje urządzenie do usuwania fosforu EkoTreat. Technologia ta jest sprzedawana w Szwecji od początku lat 90-tych XX wieku i obecnie stosuje się ją powszechnie w systemach obejmujących 1 – 2 gospodarstwa domowe.

EkoTreat jest teraz dostępny w dwóch wersjach:

  • na 15 – 30 osób
  • na 1 – 60 osób.

Urządzenia montuje się w ciepłym miejscu wewnątrz domu, a jedyną konieczną czynnością serwisową jest okresowa wymiana zbiornika z flokulantem. Szybko, łatwo i bezpiecznie!

Jeśli warunki sprzyjają ułożeniu instalacji w ziemi, należy korzystać z systemów grawitacyjnych, czyli rur z tworzywa sztucznego, przez które ścieki spływają do osadnika gnilnego. W niektórych przypadkach koszty takiego zastosowania są wysokie, np. ze względu na konieczność wysadzenia skały. Wówczas stosuje się systemy pracujące pod niskim ciśnieniem. Na każdej nieruchomości jest instalowana niewielka stacja pompowa, a ścieki są odprowadzane w przewodach o mniejszych wymiarach niż w przypadku systemu grawitacyjnego. Systemy oparte na ciśnieniu mogą być układane płytko i zgodnie z nachyleniem gruntu, co pozwala zmniejszyć koszty instalacji. Dobór odpowiedniego systemu, grawitacyjnego lub ciśnieniowego, zależy od konkretnego przypadku.


Pewnie i bezpiecznie

Nasze systemy kanalizacyjne są łatwe w montażu oraz bardzo wytrzymałe i niezawodne.
Oferowane przez FANN rozwiązania systemowe oparte na modułach IN-DRÄN zapewniają wiele lat bezawaryjnej eksploatacji – wraz z unikalną 10-letnią gwarancją działania instalacji.

 

Sposób postępowania

Każdy duży system jest wyjątkowy i warto szukać najbardziej ekonomicznego rozwiązania. Swój system należy zaprojektować w oparciu o szereg czynników, z których najważniejsze to wymagania określone przez gminę, obciążenie i warunki lokalne.

Kiedy przyjdzie pora na zrealizowanie większego projektu kanalizacyjnego, prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty na miejscu lub postępować według poniższych wskazówek:

  • Pobrać formularz „Opis prowadzonej działalności w celu zaprojektowania instalacji kanalizacyjnej dla ponad 10 osób” z naszej strony internetowej www.fann.pl
  • Wysłać wypełniony formularz do FANN za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, e-mail: poczta@fann.pl. W polu tematu należy wpisać „IN-DRÄN Max”. Nasz adres korespondencyjny znajduje się na odwrocie tej broszury. Na kopercie prosimy zaznaczyć „IN-DRÄN Max”.
  • FANN przygotuje projekt i skontaktuje się w celu przedstawienia propozycji rozwiązania technicznego oraz sprawdzi warunki na miejscu.
  • W przypadku planów wybudowania wspólnej instalacji kanalizacyjnej wraz z sąsiadami konieczne jest zawarcie prawnie obowiązującej umowy regulującej sposób postępowania.
  • Złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. W większości przypadków jest wymagane uzyskanie zgody gminnego wydziału ds. ochrony środowiska i zdrowia przed rozpoczęciem budowy.

Istotne jest, aby dostarczone informacje były jak najbardziej jasne, co umożliwi nam znalezienie rozwiązania o najniższych kosztach inwestycji i eksploatacji.