IN-DRÄN Biobädd

Kiedy analiza gruntów wykazuje wysoki poziom wód gruntowych i/ lub niekorzystne warunki rozsączenia (np. obecność gliny), najlepszą decyzją, pozwalającą na skuteczne rozwiązanie problemu związanego z nieczystościami, jest wykorzystanie nowoczesnej, biologicznej oczyszczalni ścieków. Modele z serii In Dran Biobadd posiadają zamknięty zbiornik, którego jedynym ruchomym elementem pozostaje wentylator. Taka konstrukcja oraz szczelność pozwala na szybką oraz bezproblemową instalację systemu. Powyższe parametry pozwolą sprostać oczekiwaniom i potrzebom nawet 6 mieszkańców danego budynku. Należy również podkreślić, iż system ten zajmuje jedynie około 8 m2 i można z niego odzyskać wodę oczyszczoną, dzięki czemu jego funkcjonowanie przekłada się na optymalizację kosztów związanych z eksploatacją wody użytkowej.

  • pakiet-Biobadd-SA3ct

    Oczyszczalnia Biobädd SA3ct

    Dzięki zastosowanemu modułowi chemicznemu wraz z reaktorem biologicznym szambo ekologiczne Biobädd SA3ct jest w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. Oczyszczanie odbywa się w zamkniętym zbiorniku.

  • pakiet-Biobadd-SA4ct

    Oczyszczalnia Biobädd SA4ct

    Aby jednocześnie osiągnąć najwyższą wydajność, przestrzegając standardów ekologicznych, w oczyszczalni Biobädd SA4ct zastosowano moduł ChemTreat CT, współpracujący z osadnikiem gnilnym oraz reaktorem biologicznym.