IN-DRÄN Biobädd

Kiedy analiza gruntów wykazuje wysoki poziom wód gruntowych i/ lub niekorzystne warunki rozsączenia (np. obecność gliny), najlepszą decyzją, pozwalającą na skuteczne rozwiązanie problemu związanego z nieczystościami, jest wykorzystanie nowoczesnej, biologicznej oczyszczalni ścieków. Modele z serii In Dran Biobadd posiadają zamknięty zbiornik, którego jedynym ruchomym elementem pozostaje wentylator. Taka konstrukcja oraz szczelność pozwala na szybką oraz bezproblemową instalację systemu. Powyższe parametry pozwolą sprostać oczekiwaniom i potrzebom nawet 6 mieszkańców danego budynku. Należy również podkreślić, iż system ten zajmuje jedynie około 8 m2 i można z niego odzyskać wodę oczyszczoną, dzięki czemu jego funkcjonowanie przekłada się na optymalizację kosztów związanych z eksploatacją wody użytkowej.