IN-DRÄN – moduł chemiczny

Niektóre tereny, np. objęte programem Natura 2000, wymagają redukcji zanieczyszczeń zgodnej z parametrami określonymi w treści Ustawy z dn.
18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne. Dlatego też w naszej ofercie znalazły się przydomowe szamba, które pozwolą Państwu wytrącić fosfor z osadnika gnilnego, co czyni je w jeszcze większym stopniu korzystne dla środowiska naturalnego i w pełni funkcjonalne. Tym samym możliwe jest dokonanie takiej redukcji biogenów, która odpowiada ustawowym kryteriom dla danego obszaru objętego szczególną ochroną. W związku z takim charakterem działania naszych oczyszczalni ścieków, każdy Klient decydujący się na ich zakup oraz montaż, ma prawo ubiegać się o dotację unijną lub dofinansowanie z programu gminnego. Warto też podkreślić, iż koszty eksploatacyjne takiego rozwiązania są wyjątkowo niskie.

 • pakiet-E56ct-plus

  Oczyszczalnia E54ct Plus

  Dzięki zastosowanemu modułowi chemicznemu, oczyszczalnie E54ct Plus pozwalają wytrącić fosfor już w samym osadniku gnilnym. Jednocześnie nie obniża to całościowej wydajności systemu, a także nie zwiększa kosztów eksploatacyjnych.

 • pakiet-e66ct

  Oczyszczalnia E64ct

  W naszej ofercie znajduje się szambo ekologiczne nie wymagające zastosowania filtrów doczyszczających. Wysokowydajny drenaż rozsączający oraz osadnik gnilny, wspomagane przez moduł chemiczny sprawiają, że system pozostaje wysokowydajny.

 • PL-pakiet-E86ct

  Oczyszczalnia E84ct

  Moduł chemiczny ChemTreat CT to zaawansowany komponent, znacząco usprawniający pracę pakietu E84ct - w szczególności na terenach wyróżniających się wysokim poziomem wód gruntowych. Dzięki kompaktowym wymiarom, nie wymaga dużej przestrzeni użytkowej.