IN-DRÄN – moduł chemiczny

Niektóre tereny, np. objęte programem Natura 2000, wymagają redukcji zanieczyszczeń zgodnej z parametrami określonymi w treści Ustawy z dn.
18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne. Dlatego też w naszej ofercie znalazły się przydomowe szamba, które pozwolą Państwu wytrącić fosfor z osadnika gnilnego, co czyni je w jeszcze większym stopniu korzystne dla środowiska naturalnego i w pełni funkcjonalne. Tym samym możliwe jest dokonanie takiej redukcji biogenów, która odpowiada ustawowym kryteriom dla danego obszaru objętego szczególną ochroną. W związku z takim charakterem działania naszych oczyszczalni ścieków, każdy Klient decydujący się na ich zakup oraz montaż, ma prawo ubiegać się o dotację unijną lub dofinansowanie z programu gminnego. Warto też podkreślić, iż koszty eksploatacyjne takiego rozwiązania są wyjątkowo niskie.