Reaktory Fosforowe

Na efektywną, pasywną redukcję fosforu pozwolą nasze reaktory fosforowe.
Zbiorniki te stanowią opcjonalne uzupełnienie dla nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Wybór tego typu rozwiązania pozwoli Państwu sprawnie przeprowadzić doczyszczenie nieczystości. Wstępna, biologiczna filtracja będzie tym samym uzupełniana kolejnym, sprawnym procesem filtracyjnym. Przedstawione w naszej ofercie reaktory pozwolą na przeprowadzenie redukcji fosforu, a tym samym – zadbanie o bardzo wysokie standardy zgodne z najwyższym poziomem troski o środowisko naturalne. Reaktory te doskonale współpracują z systemami ze złożem piaskowym.

  • ftk-503

    Pakiet ChemTreat CT

    Tego rodzaju moduł odpowiada za wytrącenie fosforu stosując do tego środki flokulacyjne. Pakiet ChemTreat CT jest kompatybilny z innymi systemami infiltracyjnymi, jeszcze bardziej zwiększając skuteczność całego procesu.

  • ftk-503

    Pakiet FTK 503

    W przypadku systemów infiltracyjnych ze złożem piaskowym istotne jest zastosowanie pakietu FTK 503. Jako wysokowydajny reaktor fosforowy zwiększa efektywność przydomowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków.