Przy systemach infiltracyjnych lub poziomych złożach piaskowych, należy stosować żwir drobnoziarnisty o frakcji 2-4 mm (lub 2-8 mm). Pospółka o frakcji 0-8 mm z d10 > 0,125 mm może być stosowana, jeśli krzywa sitowa ma stromy przebieg, a współczynnik LTAR (Long Term Acceptance Rate) > 100 l/m2/d.

Możesz wykonać próbę ściskania w dłoni lub Test perkolacyjny Fann. Zestaw do wykonywania testu perkolacyjnego w rurze można zamówić w firmie FANN.

Próba ściskania w dłoni – pospółkę (lekko wilgotną) ściśnij w dłoni, materiał jest odpowiedni, jeżeli wypadnie z dłoni po jej otwarciu. Jeżeli materiał tworzy bryły / grudy oznacza to, że jest zbyt gęsty.