k64

Oczyszczalnia E64

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

Kategoria: IN-DRÄN

Opis produktu

System przydomowej oczyszczalni ścieków składający się z sześciu, w pełni kompatybilnych modułów, współtworzących spójną, funkcjonalną oraz wydajną instalację. Jej dyspozycyjność pozwala sprostać zapotrzebowaniu 5 stałych mieszkańców danego obiektu.

Pakiet E64 wyróżnia się przemyślaną konstrukcją wszystkich tworzących go modułów, dzięki czemu montaż takiego rozwiązania nie wymaga zagospodarowywania sporej powierzchni terenu – z oczyszczalni E64 mogą także korzystać obiekty o niewielkiej powierzchni działki użytkowej. Wysoki poziom separacyjności oczyszczalnia ta osiągnęła m.in. dzięki zastosowaniu drenażu rozsączającego PE110 – 7.5 mb. Połączenie wszystkich tych elementów pozwala osiągnąć łączną przepustowość instalacji na poziomie 0.75 m3 na dobę. Jest to wystarczający poziom aby sprostać zapotrzebowaniu obiektów, z których korzysta do 5 stałych mieszkańców. Istotną zaletą jest również nowoczesny osadnik gnilny – model SA 3000ce.