g184

Oczyszczalnia G184

Kompletny zestaw dla 16 stałych mieszkańców.

Kategoria: IN-DRÄN

Opis produktu

Niezwykle rozbudowany system tworzący pakiet G184 to rozwiązanie przygotowane z myślą o 16 stałych użytkownikach. Ze względu na ich ilość, pakiet ten dysponuje najnowocześniejszym modelem osadnika gnilnego, którego pojemność sięga 6 metrów sześciennych. Jest to jednoznaczne z osiągnięciem maksymalnego poziomu funkcjonalności, przy jednoczesnym zadbaniu o minimalizację kosztów eksploatacyjnych (jedynie raz w roku należy dokonać opróżnienia osadnika).

Przepustowość przydomowej oczyszczalni G184 wynosząca 2.25 m3/dobę pozwala więc zupełnie swobodnie korzystać z wody gospodarczo-bytowej. Istotny jest również fakt, iż dzięki przemyślanej konstrukcji oraz w pełni dopasowanej formie ta ekologiczna oczyszczalnia nie wymaga dyspozycyjności dużej powierzchni – może być zainstalowana także na działkach o średnim metrażu (do podłączenia systemu niezbędne jest jedynie 10 metrów kwadratowych). Pakiet G184 składa się łącznie z 18 modułów.