e64pb

Oczyszczalnia E64pb

Nasyp filtracyjny – wysoki poziom wód gruntowych

Opis produktu

Model przydomowej oczyszczalni ścieków dedykowany obiektom, z których korzysta 5 stałych mieszkańców. Komplementarna konstrukcja tego systemu pomaga wykorzystać potencjał wszystkich jego elementów (łącznie w zestawie znajduje się 6 modułów In-Drän).

Prezentowana instalacja jest oczyszczalnią z drenażem rozsączającym (model PE110 – 7.5 mb). Istotnymi elementami są również: nasyp filtracyjny oraz w pełni kompatybilny z przeznaczeniem oczyszczalni osadnik gnilny o łącznej pojemności 3 metrów sześciennych. Ze względu na swoje techniczne predyspozycje, system ten może być stosowany na działkach o stosunkowo niewielkim metrażu. Do jego pełnego podłączenia niezbędne jest zaledwie 4.5 m2 wolnej przestrzeni. Przepustowość całego pakietu E64pb równa jest 0.75 m3/dobę, co jest wystarczającym wskaźnikiem dokumentującym funkcjonalność oczyszczalni względem eksploatacji przez 5 stałych użytkowników (mieszkańców danego obiektu).