k64pb

Oczyszczalnia K64pb

Nasyp filtracyjny – wysoki poziom wód gruntowych

Opis produktu

Ekologiczny charakter pracy systemu K64bp potwierdza uzyskana od Instytutu Ochrony Środowiska Aprobata Techniczna (AT/2011-08-0340 oraz AT/2011-08-0342). Jednak wyjątkowość tego pakietu to jego predyspozycje techniczne, czyli możliwość zastosowania nowoczesnej przydomowej oczyszczalni Fann nawet na terenach o podwyższonym stopniu wód gruntowych.

Na tego typu działania pozwala nasyp filtracyjny stanowiący jeden z głównych komponentów prezentowanego rozwiązania.  Dzięki niemu montaż całej instalacji jest nieskomplikowany i przebiega w miarę szybko. Należy również pamiętać, iż właściwości techniczne pakietu K64pb zostały dostosowane do potrzeb 5 stałych użytkowników. Dla ich zapotrzebowania w pełni wystarczający oraz funkcjonalny okazuje się osadnik gnilny SA 2000ce. Prezentowany system zawiera dopasowaną studzienkę na pompę, a jego kompleksowa konstrukcja nie wymaga stosowania wykorzystywania bakteryjnych katalizatorów oraz fakultatywnych filtrów doczyszczających.