k54-plus

Oczyszczalnia K54 PLUS

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

Kategoria:

Opis produktu

Rozwiązanie dedykowane instalacjom, które wymagają wieloaspektowego dostosowania do specyfiki gruntów. Wszędzie tam, gdzie wartość obciążenia długookresowego przy infiltracji wód ściekowych jest większa od 15 (w skali LTAR) – możliwe jest zastosowanie pakietu K54 Plus.

Ten model ekologicznej oczyszczalni składa się z 5 standardowych modułów. W przeciwieństwie do alternatywnych systemów – zestaw firmy Fann nie wymaga zastosowania posypki żwirowej (jest ona niezbędna w przypadku gruntów o wskaźniku LTAR większym niż 15). Istotnymi elementami systemu są: drenaż rozsączający (typ PE110 – 6.25 mb) oraz osadnik gnilny SA 2000. W rezultacie pakiet K54 jest w stanie sprostać intensywności eksploatacji wody gospodarczo-bytowej przez 5 stałych użytkowników. Instalacja tego rozwiązania oznacza również podniesienie komfortu użytkowania – osadnik gnilny wymaga oczyszczenia jedynie raz w roku (przy standardowej intensywności eksploatacji).