k54-plus

Oczyszczalnia K54 PLUS

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

Kategoria: IN-DRÄN Plus

Opis produktu

Rozwiązanie dedykowane instalacjom, które wymagają wieloaspektowego dostosowania do specyfiki gruntów. Wszędzie tam, gdzie wartość obciążenia długookresowego przy infiltracji wód ściekowych jest większa od 15 (w skali LTAR) – możliwe jest zastosowanie pakietu K54 Plus.

Ten model ekologicznej oczyszczalni składa się z 5 standardowych modułów. W przeciwieństwie do alternatywnych systemów – zestaw firmy Fann nie wymaga zastosowania posypki żwirowej (jest ona niezbędna w przypadku gruntów o wskaźniku LTAR większym niż 15). Istotnymi elementami systemu są: drenaż rozsączający (typ PE110 – 6.25 mb) oraz osadnik gnilny SA 2000. W rezultacie pakiet K54 jest w stanie sprostać intensywności eksploatacji wody gospodarczo-bytowej przez 5 stałych użytkowników. Instalacja tego rozwiązania oznacza również podniesienie komfortu użytkowania – osadnik gnilny wymaga oczyszczenia jedynie raz w roku (przy standardowej intensywności eksploatacji).