in-dran-plus

Moduł IN-DRÄN Plus

System infiltracyjny III generacji bez konieczności stosowania podsypki żwirowej
IN-DRÄN Plus to system infiltracyjny bez konieczności stosowania podsypki żwirowej.

Opis produktu

Zasada działania systemu In- Drän  Plus oparta jest na procesach występujących w środowisku naturalnym. Obfity dostęp tlenu w połączeniu z niezawodnie rozwijającą się błoną biologiczną gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie i powoduje, że procesy oczyszczania są bardzo skuteczne. Instalacja ta stanowi kompletny filtr biologiczny, który przy infiltracji zastępuje podsypkę żwirową. W skład tego rozwiązania wchodzi mata, tworząca system rozsączający, umożliwiająca infiltrację oczyszczonych ścieków do gruntu. Połączenie działania modułów In-Drän Plus oraz maty sprawia, że można zrezygnować z przywożenia wielu metrów sześciennych żwiru, dzięki czemu montaż staje się łatwiejszy, a jego koszty są niższe. System In-Drän Plus może być instalowany wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki infiltracyjne gruntu ( tj. przepuszczalność gruntu jest większa lub co najmniej równa wskaźnikowi LTAR 15) .