fs4

Pakiet FS4

Nadbudowy służące do przedłużania włazu głównego m.in. osadników gnilnych oraz studzienek.

Opis produktu

Wszystkie modele nadbudowy zgodne są z parametrami pozostałych elementów systemowych – mogą zostać wykorzystane do przedłużenia włazu głównego, jeżeli ukształtowanie terenu oraz sposób montażu instalacji tego wymagają. Są to elementy czteropierścieniowe, o wysokości 53 centymetrów. Ich średnica odpowiada średnicy pozostałych elementów dostępnych w ramach pakietów In-Drän (średnica zewnętrzna równa jest 700 mm, wewnętrzna – 600 mm).