Podczas projektowania przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego, dzienna przepustowość jest zazwyczaj obliczana dla 5 RLM (równoważna liczba mieszkańców), nawet, jeśli gospodarstwo domowe jest mniejsze. Natomiast, jeśli gospodarstwo domowe jest większe, fakt ten należy uwzględnić podczas projektowania.

Kiedy projektujemy instalację dla 5 RML oznacza to dzienne zużycie wody 750 l/d (5 x 150 l/d/osoba). Jeden moduł IN-DRÄN ma wydajność 125 l/d. Z tego względu 6 modułów IN-DRÄN jest wykorzystywanych przy dziennym zużyciu wody 750 l.