Za nim rozpoczniesz inwestycję…

Zależy nam, abyś bez problemu mógł rozpocząć budowę swojej przydomowej oczyszczalni ścieków, dlatego też chcemy pomóc Ci załatwić wszystkie, niezbędne formalności.

        Przystępując do działania musisz wiedzieć, że podstawowym dokumentem, umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji jest pozwolenie na budowę. Jednakże zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) owego pozwolenia nie wymaga przydomowa oczyszczalnia o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę.

W takiej sytuacji musisz jedynie uzyskać zgodę na rozpoczęcie budowy, którą wyda Ci Starostwo Powiatowe. W ty celu złóż w starostwie zgłoszenie budowlane, mające charakter wniosku, do którego dołącz:

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • dokument, który jednoznacznie potwierdzi, że masz prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma zostać wybudowana oczyszczalnia;
  • zgłoszenie, w którym musisz jasno określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, w tym również termin ich rozpoczęcia, opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi oraz odpowiednie szkice, rysunki i pozwolenia, których wymagają odrębne przepisy;

Ponadto, w szczególnych przypadkach, starostwo może wymagać od Ciebie również:

  • map geodezyjnych z naniesionymi rozwiązaniami;
  • projektu technicznego urządzeń;
  • certyfikatów urządzeń przedstawionych przez firmy;
  • dokumentów dowodzących jakości oczyszczalni ścieków;
  • pozwolenia wodno-prawnego

 

Odpowiednie Twojemu miejscu zamieszkania starostwo, do którego złożysz wniosek, ma na jego rozpatrzenie 30 dni od daty doręczenia. Jeżeli Twój wniosek okaże się niekompletny, wówczas starostwo w terminie 30 dni poinformuje Cię o konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji.

Pamiętaj ponadto, że wniosek możesz uznać za pozytywnie rozpatrzony, jeżeli w terminie 30 dni od daty jego złożenia starostwo nie sprzeciwi się Twojej budowie. Decyzja odmowna może natomiast wynikać z naruszenia założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy Twoja inwestycja wymaga pozwolenia na budowę oraz w przypadku, gdy mimo wezwania nie uzupełnisz braków w dokumentacji.

WAŻNE! Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to do prac budowlanych możesz przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.