Zdecydowałeś się na przydomową oczyszczalnię ścieków typu IN-DRÄN? Wiemy, że wiąże się z to z koniecznością załatwienia wielu formalności, dlatego też chcielibyśmy trochę pomóc.

Niniejszy przewodnik pomoże Ci natomiast przebrnąć przez wszystkie etapy inwestycji, począwszy od wyboru miejsca na oczyszczalnie i złożenia wniosku w starostwie skończywszy na odbiorze gotowej instalacji.

 1. Lokalizacja:

  W pierwszej kolejności wybierz na swojej działce miejsce, na osadnik gnilny oraz pole infiltracyjne (drenażowe). W zależności od rodzaju gruntu i wydajności oczyszczalni pole powinno mieć 7,5 – 15 metrów długości i 0,6 – 5 metrów szerokości.

 2. Skontaktuj się ze swoim Starostwem Powiatowym:

  Następnie skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska w swojej gminie i poinformuj ich o tym, że zamierzasz wybudować oczyszczalnię ścieków typu IN-DRÄN.

  Ponadto, dowiedz się na jakim obszarze leży Twoja posesja, czy jest to teren o zwykłym czy podwyższonym poziomie ochrony. Ważne również, abyś uzyskał informacje, co do tego, jakie dokumenty będą Ci niezbędne do dokonania zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Jednocześnie skonsultuj ze starostwem wybraną przez siebie lokalizację instalacji i dowiedz się, czy konieczne będzie wykonanie badania geologicznego.

  Zapoznaj się tez z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

 3. Test perkolacyjny (badanie przepuszczalności gruntu):

  Kolejny krok, to test perkolacyjny, który należy wykonać w gruncie. Pamiętaj, aby uzyskać wiarygodne wyniki należy wykonać, co najmniej trzy otwory kontrolne.

  Tu możesz przeczytać jak wykonuje się test perkolacyjny w gruncie.

 4. Pobierz próbki gruntu:

  Następie z każdego otworu, w którym wykonałeś test perkolacyjny, pobierz próbki gruntu. Wystarczy pobrać kilka łyżek stołowych z każdego otworu. Wszystkie próbki należy oznaczyć!

  Dodatkowo podaj głębokości, z jakich zostały pobrane próbki i oznacz pozycje wykopów na szkicu lub mapie.

  Jeśli będzie to możliwe, opisz:

  • warstwy gruntu,
  • poziom wód gruntowych,
  • nachylenie terenu,
  • odległość od studni,
  • położenie skał, jeśli występują.
 5. Projektowanie:

  Bezpłatnie pomożemy Ci zaprojektować Twoją przydomową oczyszczalnię ścieków z modułami IN-DRÄN.

  Do tego celu potrzebujemy informacji o:

  • liczbie stałych mieszkańców,
  • dziennym zużyciu wody,
  • poziomie wód gruntowych,
  • warunkach gruntowych (ew. prawidłowo wykonany test perkolacyjny),
  • pusty wyrys lub szkic działki,
  • dane inwestora,
  • dokładny adres inwestycji.
 6. Wybór instalatora:

  Tu znajdziesz kontakt do naszych instalatorów.

 7. Zgłoszenie do starostwa:

  Kolejny krok to listowne bądź osobiste złożenie zgłoszenie budowlanego Twojej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie to powinno obejmować:

  • projekt typu,
  • projekt osadnika gnilnego,
  • certyfikaty,
  • inne, wymagane przez Twoje starostwo, dokumenty.

  Ważne jest również, abyś porozmawiał ze swoimi sąsiadami i poinformował ich o swoich planach, pozwól im się wypowiedzieć na ten temat.

 8. Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

  Po załatwieniu wszystkich formalności w końcu przyszedł czas na wykonanie instalacji. Z pomocą naszej instrukcji montażu oraz otrzymanych od nas projektów możesz osobiście dopilnować wykonawcy i zadbać o to, by instalacja została wykonana we właściwy sposób.

  Dopilnuj również, by instalator należycie udokumentował wykonywaną przez siebie instalację (wykonał zdjęcia) i oddał Ci kopię dokumentacji.

  Tutaj możesz obejrzeć dwa filmy o instalacji:

 9. Odbiór:

  Za nim Twoja instalacja zostanie oddana do użytku, starostwo powiatowe musi dokonać, tak zwanego odbioru. Każde starostwo robi to w inny sposób, a informacje na ten temat uzyskasz w momencie zgłoszenia swojej instalacji.

 10. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni:

  Mimo że zgodnie z prawem wodnym w warunkach zwykłego korzystanie z wód, przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają pozwolenia na budowę, to jednak z uwagi na to, że zalicza się je do urządzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko, trzeba rozpoczęcie ich eksploatacji zgłosić odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

 11. Użytkowanie:

  Szanowni Państwo, prosimy, abyście postępowali zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie gwarancyjnej, prosimy również o przestrzeganie terminów konserwacji oczyszczalni, tj. opróżniania osadnika gnilnego.

  Pamiętajcie również, aby poinformować nas, jeżeli nastąpi poważna zmiana w ilości lub składzie ścieków w czasie eksploatacji oczyszczalni.

  UWAGA! Jeżeli zakupią Państwo dużą wannę (tzn. dwuosobową lub/i z hydromasażem, itp.) to należy pamiętać o stopniowym jej opróżnianiu, bowiem układ może nie być w stanie przyjąć tak dużej ilości wody w krótkim czasie.