Szerokość podsypki żwirowej, która ma się znajdować pod modułami IN-DRÄN jest uzależniona od zdolności gruntu do odprowadzania wody. Jeżeli grunt składa się z materiału drobnoziarnistego, np. iłu, gliny, konieczna jest większa powierzchnia warstwy żwiru niż w przypadku piasku lub żwiru.

W celu prawidłowego zaprojektowania instalacji infiltracyjnej z modułami IN-DRÄN dla gospodarstwa domowego, należy wykonać test perkolacyjny w gruncie lub badanie geologiczne.