W celu prawidłowego zaprojektowania instalacji infiltracyjnej z modułami IN-DRÄN dla pojedynczego gospodarstwa domowego, należy wykonać test perkolacyjny w gruncie.

Zazwyczaj wykonuje się trzy testowe wykopy.

Infiltracja powinna mieć miejsce tak wysoko w profilu gruntu, jak to możliwe.

  • Wykop kontrolny. Usunąć górną warstwę ziemi do poziomu, na którym ma się odbywać infiltracja. Zanotować poziom. Następnie wykopać lub wywiercić otwór próbny (patrz rysunek). Ściany otworu nie muszą być pionowe lub równe, ale pory gruntu nie mogą być zatkane. Usunąć całą luźną ziemię. Szerokość otworu w górnej części nie musi przekraczać 30 cm. Szerokość na dnie powinna być większa niż 10 cm. Na dnie wykopu można ew. położyć warstwę kamienia (4-20 mm) z celu zabezpieczenia przed zamuleniem.
  • Grunt wokół otworu należy nasycić wodą. Ważne jest by ziemia w najbliższym otoczeniu otworu próbnego została namoczona, tak by uzyskała stan nasycenia wodą i możliwość napęcznienia. W przeciwnym wypadku uzyska się mylne rezultaty. Z tego względu otwór próbny należy napełnić wodą i w miarę możliwości utrzymywać w stanie napełnienia przez 4-24 godziny. Jeżeli woda w otworze zniknie po czasie krótszym niż 10 minut, test można wykonać od razu.
  • Test. Po namoczeniu gruntu, otwór próbny zalać wodą. Poziom wody ustalić na poziomie 15-30 cm nad dnem. Zanotować poziom wody w momencie rozpoczęcia pomiaru czasu. Zmierzyć, przez ile czasu poziom wody opada o 2,5 cm lub o ile zmniejszył się poziom wody po 15, 30, 60, 120 i ew. 240 minutach. Jeżeli otwór próbny opróżni się w czasie krótszym niż 30 minut, należy zmierzyć, ile potrzeba czasu by poziom wody opadł o 10 cm.

Otrzymane wyniki zapisać w formularzu testu perkolacyjnego.