Zapoznając się z informacjami na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków możemy spotkać się z o określeniami zwykłe i szczególne korzystanie z wód.

Owo zwykłe korzystanie sprowadza się do tego, że właściciel danego gruntu zarówno dla zaspokojenia potrzeb własnych, potrzeb swojego gospodarstwa domowego, jak i indywidualnego gospodarstwa rolnego, korzysta z wody stanowiącej jego własność, w tym również z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Tego typu użytkowanie nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Natomiast szczególne korzystania z wód wymaga przywołanego wcześniej pozwolenia, bowiem może być związane z poborem wód powierzchniowych i podziemnych, a także, co najbardziej istotne wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi.

Podsumowując powyższe, należy dodać, że pozwolenie wodno-prawne nie będzie nam potrzebne jeżeli zamierzamy odprowadzać ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę na terenie swojej działki. Będzie natomiast wymagane, gdy planowana przez nas ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę i to bez względu na to, czy zrzut ścieków nastąpi na naszej działce czy też poza nią.

WAŻNE! Jeżeli odprowadzamy ścieki do gruntu lub do wód, które nie są naszą własnością wówczas również musimy uzyskać pozwolenie wodno-prawne i to już niezależnie od ilości ścieków.

Pozwolenie wodno-prawne na okres 10 lat wydaje starostwo powiatowe. Aby je uzyskać należy złożyć:

  • wymagany wniosek;
  • decyzję o warunkach zabudowy bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli Twoja gmina go posiada;
  • opis planowanej działalności;
  • operat wodno-prawny, czyli dokumentację techniczną. Rolę operatu może spełniać projekt inwestycji, po warunkiem, że zawiera wszystkie wymagane przez operat elementy.